ติดต่อเรา

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่

29/10 ห้อง2 ซอยพูลเจริญ
ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

สำนักงาน : 02 740 5564
หรือ โทร : 02 019 8156

ทีมขาย

นายฟุกุฮารา โนโซมุ (Japanese)
โทรศัพท์: 080-260-8862
อีเมลล์: fukuhara@gnplus.com

นายภาณุเดช โชติวิไลวรรณ (เต๊ะ)
โทรศัพท์: 091-716-3469
อีเมลล์: parnudat@gnplus.com

นางสาว พุทธมนต์ ชุนบุญ
โทรศัพท์: 061-819-3418
อีเมลล์: puttamon@gnplus.com

ติดต่อสอบถาม